Back Home Next

Referencer Committee

Referencer Part A Committee 

Referencer Part B & Part C Committee

Aalok Mehta    Chairman Aalok Mehta    Chairman
Premal Gandhi    Jt. Convenor Premal Gandhi    Jt. Convenor
Sonali Bapat    Jt. Convenor Sonali Bapat    Jt. Convenor
Pradip Kapadia    Ex-officio Pranav Kapadia    Ex-officio
Raj Shah    Ex-officio Pradip Kapadia    Ex-officio
Ashit Shah    Member Ashit Shah    Member
Bhaven Mehta    Member Avinash Lalwani    Member
Hiral Shah    Member Bhaven Mehta    Member
Saurabh Vora    Member Bhavik Kuvadia    Member
Vinod Mhaske    Member Hiral Shah    Member
    Jatin Chheda    Member
    Jayen Kothari    Member
    Vikram Mehta    Member

Makers and Checkers of Gst Referencer 2017-18

Makers Checkers
Aditya Surte Ashit Shah
Alok Mehta C. B. Thakar
Amol Mane Deepak Bapat
Ankit Chande Deepak Thakkar
Bhaven Mehta Dhaval Talati
Bhavik Kubadia Janak Vaghani
Deepali Mehta Mayur Parekh
Dharmen Shah Nikita Badheka
Dinesh Tambde Pradip Kapadia
Hemang Shah Pranav Kapadia
Ishaan Patkar Rajat Talati
Maulik Gandhi Ratan Samal
Mayur Momaya Sujata Rangnekar
Milind Bhonde Vinayak Patkar
Parth Badheka
Prashant Vora
Rahul Thakar
Sonali Bapat
Vinod Mhaske
Viral Chheda

Compiler for GST Rates

Mr. Shakir Khan, Commercial Tax Officer, Mysuru, Government of Karnataka

Back to Top