Skip to main content

Law and Representation Committee

 

Sr.No Name Designation
1 Dinesh Tambde Chairman
2 Rahul Thakar Chairman
3 Umang Talati Chairman
4 Aditya Seema Pradeep Jt. Convenor (Nashik)
5 Amol Mane (Sangli) Jt. Convenor (Satara, Kolhapur & Sangli)
6 Narendra Sonawane (Pune) Jt. Convenor (Pune)
7 Aloke Singh (Aurangabad) Jt. Convenor (Aurangabad, Nanded & Jalna)
8 Ritesh Mehta (Nagpur) Jt. Convenor (Hingna, Bhandara, Chandrapur, Akola & Amravati)
9 Jagdish Sharm (Amravati) Jt. Convenor (Amravati)
10 Rajkumar Bhambare (Parbhani) Jt. Convenor (Prabhani)
11 Manish Khushalani (Raigad) Jt. Convenor (Raigad)
12 Abhijeet Berde (Ratnagiri) Jt. Convenor (Ratnagiri & Goa)
13 Hemant Walkar (Sindhudurg) Jt Convenor (Sindhudurg)
14 Sahebrao Patil (Jalgaon) Jt Convenor ((Jalgaon)
15 Sunil Khushalani Ex-officio
16 Pravin Shinde Ex-officio
17 Mahesh Madkholkar Ex-officio
18 Parth Badheka Ex-officio
19 Vinod Mhaske Ex-officio
20 C B Thakar Member
21 Nikita Badheka Member
22 Vinayak Patkar Member
23 Sujata Rangnekar Member
24 Deepak Thakkar Member
25 Rajat Talati Member
26 Deepak Bapat Member
27 Kiran Garkar Member
28 Ratan Samal Member
29 Janak Vaghani Member
30 Vikram Mehta Member
31 Deepali Mehta Member
32 Jignesh Kansara Member
33 Aditya Surte Member
34 Ishaan Patkar Member
35 Bhavin Mehta Member