Skip to main content

Membership & Subscription ( Outstation ) Committee

Sr.No Name Designation
1 Mahesh Madkholkar (Thane) Chairman
2 Manekchand Baheti (Pune) Jt. Convenor
3 Rajkumar Bhambare (Parbhani) Jt. Convenor
4 Mahesh Bafna (Dhule) Ex-officio
5 Anil Chavan (Nashik) Member
6 Aloke Singh (Aurangabad) Member
7 Santosh Gupta (Nagpur) Member
8 Amol Mane (Sangli) Member
9 Arun Baheti (Kolhapur) Member
10 Hemant A. Walkar (Sindhudurg) Member
11 Abhijeet Berde (Ratnagiri) Member
12 Sahebrao Patil (Jalgaon) Member
13 Girish Rathi (Thane) Member
14 M. P. Korulkar (Solapur) Member
15 Pravin Shinde Member
16 Gangabhishan Kankar (Nanded) Member
17 Jagdish Sharma (Amravati) Member
18 R. M. Hiremath (Solapur) Member
19 Bharat Sachdev (Thane) Member
20 Nitin Gautam (Nagpur) Member
21 Ravindra Tonape (Karad) Member
22 Sharad Suryavanshi (Pune) Member
23 Amit Lulla (Sangli) Member
24 Suresh Bothra (Nashik) Member
25 Anvesh Vakharia (Pune) Member